Fotopolymer (Photopolymer ImageOn Riston)

Plåt för fotopolymer-tryck

Fotopolymerplåt färdig för tryck

Grafik med fotopolymer

Fotopolymer erbjuder spännande möjligheter för konstgrafikern. Vi började arbeta med fotopolymer 2011 och det känns som om vi bara nosat på vad man kan göra. För fotografen så ger det också en möjlighet att arbeta vidare med sina bilder på ett kreativt sätt.

På denna sida har vi samlat våra erfarenheter av att arbeta med fotopolymerfilm. Hittills har vi bara hunnit arbeta med film som man fäster på en plåt och där etsningen endast sker i filmen. Det finns också färdiga fotopolymerplåtar att köpa och möjlighet att använda fotopolymer för att etsa ner i plåten.

I bloggen hittar ni aktuella aktiviteter. Om det finns intresse anordnar vi kurser. Hör gärna av er om ni har synpunkter, vill bidra med något eller undrar något. Vi länkar gärna till sidor med seriöst innehåll och ni får gärna länka till oss.

 

Vad kan man göra?

Rolleiflex fotopolymertryck

 

 

 

 

Här ett exempel på ett tryck där man får ett mer eller mindre fotorealistiskt utseende.

Det är tryckt på ett vanligt koppartryckpapper, 230 gr från Hahnemühle. Det är något gultonat och har en rätt fin struktur.

 

 

 

 

 

Här är några exempel på vad man kan göra med fotopolymerfilm:

Fotoliknande tryck: Utgår man från fotografier så kan man använda tekniken för att göra tryckta kopior. Dessa kopior får en speciell känsla då de trycks på koppargrafikpapper och plåten gör att själva motivet blir nedtryckt i pappret. Det går inte att få absolut skärpa på ett sådant tryck då papprets struktur är litet grövre. Men med val av rätt motiv blir resultatet riktigt bra.

Akvatintliknande tryck: Utgående från teckningar, akvareller eller bearbetade fotografier kan man skapa tryck som liknar både akvatint och linjeetsningar. I datorn eller direkt genom genomlysning kan man också lägga till andra element så som tyg, löv, nät etc.

Lilja - fotopolymer Eva Riise

Lilja, ett tryck där vi strävat efter ett mer akvatintliknande utseende. Originalet är ett fotografi av Krolliljans, Lilium martagon, fröställning, taget med en Iphone och bearbetat i photoshop.

 

Blandteknik tryck: Kombinera traditionell koppargrafik med fotopolymer. Har man en gammal etsad tryckplåt kan man tillföra motiv på denna genom att lägga på fotopolymerfilm på delar av plåten. Ytan där man lägger på filmen bör vara någorlunda slät och fettfri annars är det svårt att få filmen att fästa. Kanten på filmen kommer att synas så det får man utnyttja på ett kreativt sätt. Filmen går att ta bort igen och skadar inte plåten. Man bör trycka med vattenlöslig färg. Färg som kräver lösningsmedel medför risk att man vid rengöringen även skadar fotopolymerfilmen.

The Lost Jockey, fotopolymer av Christina Törnqvist

Här har Christina Törnqvist arbetat med en kombination av traditionell koppargrafik och fotopolymer. Vill du veta mer om Christina Törnqvist så besök gärna hennes sida på
Skaraborgs Konstgrafiska verkstad

 

Flerfärgstryck: Precis som när det gäller annan koppargrafik kan man skapa flerfärgstryck genom att göra flera plåtar. Här underlättas det hela genom att man kan ta datorn till hjälp vid färgsepareringen.

Det går också att valsa på ytterligare färg eller färga in en plåt med flera färger.

 

Plåten

Filmen läggs på en bärare av plåt eller plast. Viktigt är att ytan är slät och fettfri. Lackad eller ytbehandlad plåt kräver undersökning. Det är klokt att testa med en liten plåtbit som man belägger och kör genom hela processen. Sedan ska man om man vill återanvända plåten även testa att ta bort filmen. Det är inte alltid det går.

Det här fungerar:
Kopparplåt går utmärkt att använda. Även etsade ytor går bra att lägga film på om de inte är allt för ojämna. Det kan bli svårt att se det nya motivet om man har ett gammalt under.

För att hitta ett billigare alternativ provade vi aluminiumplåt och den obehandlade fungerar bra. Det är dock litet svårare att få den att fästa riktigt bra. Framförallt lossnar det litet i kanterna. Men mindre släpp och luftbubblor kan ge riktigt bra effekter som ger liv till trycket. Konsten är bara att få de där man vill!
Rengör med diskmedel eller såpa.

Färgen

Vi använder Rostow & Jung, Akua Intaglio färg. En del tycker att det är svårt att få riktig svärta med vattenlöslig färg men deras Carbon Black ger en bra svärta. Färgen torkar långsamt, så eventuella små, oönskade färgfläckar kan försiktigt tas bort från pappret med en fuktad trasa. Då färgen torkat är den permanent. Det går bra att arbeta vidare med exempelvis akvarell.

Antal tryck och filmens känslighet

Vår erfarenhet är att man får vara litet försiktig med ytan på den belagda plåten. Detta gäller då man drar loss skyddsfilmen efter UV-belysning, vid torkning och rengöring. Var lätt på handen! Torkningen av plåten är mycket enklare än vid traditionell koppargrafik i alla fall om man använder vattenlöslig färg. Man behöver inte ta i. Vi använder bara telefonkatalogpapper och det går bra att börja med lätt roterande rörelse. Vi brukar använda bilmeckar-handskar med gummibeläggning på, de ger ett bra grepp om plåten och är smidiga att ha på sig. De är dessutom lätta att ta av och på. (Dessa handskar fungerar också bra i trädgården, där de håller mycket bättre än de trädgårdshandskar vi provat.)
Eftersom vi inte brukar trycka större upplagor än 15 så har vi inte testat hur många tryck man kan göra. Men har filmen fäst bra i underlaget och man hanterar plåten varsamt så går det troligtvis att trycka minst 40 ex. då man trycker med vattenlöslig färg.

Miljö

Att komma ifrån lösningsmedel och kemikalier har varit en önskan för många konstgrafiker. Då man arbetar med koppargrafik, etsar eller arbetar med akvatint kommer man i kontakt med bland annat asfaltspulver, järnklorid och lösningsmedel som bör hanteras med försiktighet.

De flesta grafiska verkstäder arbetar idag aktivt för att förbättra miljön. Lösningsmedel kan delvis ersättas och det finns idag vattenlöslig färg som fungerar bra. Vi använder Rostow & Jung, Akua Intaglio färg. Deras Carbon Black ger en bra svärta. Färgen torkar långsamt, så eventuella små, oönskade färgfläckar kan försiktigt tas bort från pappret med en fuktad trasa. Då färgen torkat är den permanent.

Då man arbetar med fotopolymerfilm så är det främst själva filmen som det kan vara bra att undvika allt för mycket kontakt med. I övrigt kan man arbeta helt utan lösningsmedel. Framkallar plåten gör man i en svag lösning av hushållssoda. Hushållssoda är frätande och ska hanteras med varsamhet och framför allt hållas på avstånd från barn. Vi trycker med vattenlösligfärg. Rengöring samt avfettning sker med såpa och diskmedel.

Plåten går bra att återanvända. Då man tröttnat på motivet är det bara att ta bort fotopolymerfilmen med en starkare sodalösning.

Aktuell information finner ni på våran Blogg.